Heda Kyrka

Ödeshögs Kommun

Heda kyrka är en kyrkobyggnad i Heda socken i Ödeshögs kommun, Östergötland. Den ligger 8 km norr om Ödeshög. Heda kyrka ligger i en jordbruksbygd söder om Tåkern med rikligt med fornlämningar. Kyrkan är i romansk stil med massiva murar, små rundbågade fönster och trubbigt torn. Av den ursprungliga romanska kyrkan återstår delar av södra långhusmuren och västtornets nedre våningar. Den romanska stenkyrkans äldsta delar, ett tvåkvadratiskt långhus med smalare och lägre kor med absid och ett smalt torn i väster, tillkom sannolikt under mitten av 1100-talet, troligen av samme byggmästare som uppförde Brahekyrkan på Visingsö. Ornamenten på hammarbandet, bjälken som bär upp takstolen, liknar dem i Väversunda kyrka. Mycket snart kom kyrkan att förändras. Det är emellertid mycket svårt att klara ut i vilken ordning olika ombyggnaderna gjorts.

Läs mer om kyrkan här.

Koordinater: 58.286379, 14.703441

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

52 Bilder