Ödegård 1/4 mant. Kläckene

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Lilla Kläckene, R, Bartholdsón

Första kända boende:

I mitten av 1860-talet bodde på denna del Johannes Pettersson, född 1841 och han hustru Johanna Johansdotter, född 1836. De hade 5 barnfödda undertiden 1866 - 1878.

Torpet upphörde:

1881 flyttade ovan nämnda familj till Getlanda.

Allmän beskrivning om Torpet:

Se nr 97

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer.....