Järbo Kyrka

Sandvikens Kommun

Järbo kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Järbo församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger i kyrkbyn Järbo i Sandvikens kommun. Kyrkan har en stomme av trä och består av ett treskeppigt långhus med kor i öster och torn i väster. Korsarmar sträcker sig ut från korets norra och södra sida. Ytterväggarna täcks av liggande fasspont.
Fram till mitten av 1800-talet fick Järboborna färdas över en mil till Ovansjö kyrka. 1856 uppfördes ett kapell i Järbo som även nyttjades som skollokal. 1 mars 1860 under skoltid rasade taket in på grund av all ovanliggande snö. Genast påbörjades bygget av nuvarande kyrka under ledning av byggmästare Erik Lundin. Ritningarna var gjorda av arkitekt L E Åman. Redan första advent 1860 hölls första gudstjänsten i nya kyrkan som troligen bara bestod av ytterväggar och tak. 1862 var kyrkan färdigställd och 17 juni 1863 ägde invigningen rum. 1914 installerades elektrisk belysning. 1949 sattes första tornuret upp efter en insamling bland församlingsborna. En restaurering genomfördes 1953 då kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Båda trapporna till kyrkorummets läktare togs bort, taket över predikstolen sänktes och ett nytt värmesystem installerades. Vid mitten av 1990-talet försågs läktaren med ny trappa av säkerhetsskäl.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder