Rydboholms Kyrka

Borås Kommun

 

Rydboholms kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Rydboholm i Borås kommun. Den tillhör Kinnarumma församling, från 2018 i Skara stift (tidigare Göteborgs stift).
Den nyklassisistiska brukskyrkan uppfördes i sten 1852 vid Viskans strand i Rydboholms fabrikssamhälle på initiativ av fabrikör Sven Erikson för de anställda vid Rydboholms aktiebolag. Bolaget avlönade fabrikspredikant, organist och övrig personal fram till 1970, då kyrkan skänktes till Kinnarumma församling.
Från början bestod kyrkan bara av ett långhus med nord-sydlig orientering. År 1899 uppfördes en sakristia vid södra kortsidan och ett kyrktorn i trä vid norra kortsidan. Interiör med vitt högvälvt tak och vita väggar. En omfattande renovering genomfördes 1918-1920 då kyrkorummet omdanades helt. Arbetet utfördes av anställda vid fabriken. År 1934 ersattes trätornet med ett i sten som uppfördes efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericson och en restaurering genomfördes 1937 under dennes ledning.
Nuvarande predikstol med femsidig korg tillkom vid renovering 1918-1920 och ersatte en altarpredikstol.
Altartavlan som tillkom vid renoveringen 1918-1920 är utförd av John Hedæus och har motivet Kristi förklaring.
En åttasidig dopfunt i trä tillkom 1918-1920. I fönsternischerna och kring ljuskronornas fästen finns målningar av John Hedæus.

 

Koordinater:57.653145, 12.891048

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

16 Bilder