Sjötorpet  "Bäckatorpey Bäck Andreasa"

Vårgårda Kommun

Sjötorpet låg på Övratorp Östergårdens mark inte långt från St. Lomsjön, därav namnet Sjötorp. Det rinner också en bäck, nära torpet och den har givit torpet de bägge tillnamnen. Nuvarande vägen Kärtared - Ljurhalla går helt nära den gamla boplatsen, som låg på kullen mittemot vägen till Sienesbrännet och Torpet. Det var ett dagsverkstorp som numera är igenvuxet med skog men det går fortfarande att se spår av husgrunden, källaren samt några odlingsrösoch stenmurar.
                                                                                                       Ur husförhörslängderna
                                                    M Andreas Nilsson                             f 1816 Horla                               d 1892 Horla
                                                    H Kerstin Jonsdotter                           f 1820 Nårunga                           d 1904 Kärtared Västergården
                                                                                                                     Barn
                                                    Karl August                                        f 1846 Nårunga                           utv. t. Amerika
                                                    Johan Fredrik                                     f 1848 Sjötorpet                          d 1935 Kärtared Västergården
                                                    Maja Stina                                          f 1851 Sjötorpet                          d 1927 Lunnatorp Hol
                                                    Johanna Albertina                               f 1853 Sjötorpet                           utf. t. Göteborg 1884
                                                    Emma Elfrida                                      f 1856 Sjötorpet                          d 1932 Kärtared Västergården
                                                    Anna Matilda                                     f 1859 Sjötorpet                           utf. t. Lerum
                                                    Oskar                                                f 1863 Sjötorpet                           utv. t. Amerika 1883

Det finns mer att läsa här

Koordinater: 57.937649, 12.74961

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

10 Bilder