Fornminnen

A

Ale Stenar

Amundstorp Gravfält

Asklanda Gravfält

B

 

Bjurums Gravfält

 

Borgstena Gravfält

 

Brobacka Minnessten

 

Brudföljet Gravfält

 

Brudsängen Brobacka

 

D

 

Domarring Fristad 47:1

 

Domarring Västerbitterna 15:1 20240405

 

E

Elling 3:1 Jättegryta

Eriksberg Domarring

Eriksbergs Offerkälla

 

Edsvära Gravfält

Eke Gravfält

 

 

F

 

Fagranäs Borgområde

 

Fjärås 81:1 Gravfält

 

Fristad 50:1 Rest Sten Sparsör

 

Fölene Gravfält

 

G

 

Gingri Gravfält

 

Grav Fristad 45:1

 

Gravfält Fristad 52:1

 

Gravfält Hassela 1:1

 

Gravfält Ringestena

 

Grav Örby 116:1

 

Gravhög Alingsås 70:1 20240421

 

Grude Gravfält

 

Gräfsnäs Slottsruin

 

H

 

Hagbards Galge Asige

 

Håkantorp Ekornavallen

 

Hol Gravfält

 

Herrljunga Hällkista

 

Hol Hällkista Drottning Disas Grav

 

K

 

Kadde högar

 

Karleby Rangvalls Kulle

 

Kung Bores Sten i Borgstena

 

Kungagraven i Kivik

 

Kung Frilles Grav

 

Kölaby Gravfält

 

Kölaby 5:1

 

Kölaby 5:6

 

L

 

Larv 7:1 Gravfält 20240402

 

Larv 13:1 Gravfält 20240404

 

Larv 22:1 Gravfält 20240404

 

Larv 29:1 Gravfält 20240404

 

Larv 15:1 Hög 20240404

 

Larv Grav 9:1 20240406

 

Lundskulle Gravfält

 

Lunnabjär Gravfält

 

Landa Offersten

 

Luttra Gånggrift

 

M

 

Marbäck Hällkista

 

 

N

 

Nabben Skansen Befästningsanläggning

 

 

O

Ockelbo 102:1

Ockelbo 103:1

Ockelbo 104:1

Odens Flisor Hudene 2:1

Offersten och Gravfält Annelund

Ornunga Gravfält

 

Ods Gravfält

 

R

 

Resta stenar Asige

 

S

 

Södra Härene Hällkista

 

Skogsbo Hällkista

 

Sten Vid Främmestads Kyrka

 

Sundholmens Slottruin Äspered

 

Södra Ving Borgområde Vädersholm

 

T

 

Timmele Gravfält & Hålvägar

 

Trädet Domarring

 

Tå Jättegryta i Sandhult

 

U

 

 

V

 

Varnum Rest sten

 

Vesene Gravfält

 

Varnhem Utgrävning

 

Västerbitterna Grav 17:2 20240406

 

Västerbitterna Grav 18:1 20240406

 

Västerbitterna Gravfält 9:1 20240406

 

Vårkumla Gånggrift

 

Y

 

Ymseborg

 

Ä

 

Ängakåsens Gravfält

 

Å