2019

A

1682 års kommunalförordningar i perspektiv

AB Corsettindustrin

AB Erik Winther

Alfred Sandwall

Allegatan

Allégatan-Bäckegränd

Allegatan - Lilla Brogatan

Allegatan norrut

Algots Del 1

Algots Del 2

Arbetsbostäder i Viskafors

B

Begynnande textilkris

Betalkapellet

Billdalsgatan 9

Billdalsgatan 19

Billdalsgatan kvarteret Glasmästaren och Guldsmeden

Borås Apotek

Borås Brandkår invigs

Borås Folkskolor

Borås första stadsfullmäktige

Borås mekaniska gummiväfveri

Borås mekaniska verkstad belägen i kvarteret Gjutarem

Borås Mjölkcentral

Borås nedre från bangården

Borås nya lasarett

Borås snabba utveckling Del 1

Borås snabba utveckling Del 2

Borås snabba utveckling Del 3

Borås vackra järnvägsstation

Borås Växthusanläggning

Brodal

Brolid vid gamla Göteborgsvägen

Brostugan vid Norrbro

Brämhultsvägen

Bröderna Magnusson

Bröderna Wennerlunds syfabrik

Bågbron i Rydboholm

C

 

D

Dalhems Väfveri vid Magasinsgatan

Dannike kyrka

De tre husen hade adressen Holmströmsgatan 5, 7 och 9

E

Efterlysning milstenen i Sparsör

Engelbraktskolan

En svunnen tid

En gammal såg utanför Hultafors

Epahuset vid Österlånggatan

Eriksbro stenbro i Bollebygd

F

Finnekumla kyrka

Fjärde Villagatan

Flygbild över södra Borås

Flygfoto in mot centrum

Flässjums stenbro Bollebygd

Folkrörelsernas byggnader

Förläggarna Del 1

Förläggarna Del 2

Förläggarna Del 3

Förläggarna Del 4

G

Gamla Norrby

H

Hemligheten under Carolikyrkan

Hindås järnvägsstation

Hindås kyrka

Hjultorps kvarn Del 1 (2)

Hjultorps kvarn Del 2 (2)

Horsvads kvarnruin

Hotell du Nord

Hulu bro och kvarn i Bredared

Hultafors järnvägsstation

Hultets kvarn i Hultafors

Häggårda kraftverk Del 1

Häggårda kraftverk Del 2

Häradsvads bro i Nårunga

Här är en bild som är tagen från sydost in mot centrum

Hössna gamla kyrka

I

Innergård i kvarteret Mars

J

Jättegrytan vid Tå i Sandhult

Järnvägsbron vid Druvefors

Järnvägstunneln i Brobacka

Järnvägsviadukten i Viskafors Del 1

Järnvägsviadukten i Viskafors Del 2

K

Kilsunds fabriker Del 1

Kilsunds fabriker Del 2

Knallarna Del 1

Knallarna Del 2

Kommunala ledningar och rör Del 1

Kommunala ledningar och rör Del 2

Kommunala ledningar och rör Del 3

Kommunala ledningar och rör Del 4

Kommunikationerna

Konsumhuset i hörnet av Norrby Långgata och Norrby Tvärgata

Korsningen Allégatan-Lilla Brogatan

Korsningen Norrby Tvärgata-Norrby Långgata

Korsningen Viskastrandsgatan-Landalagatan

Korsningen Åsbogatan-Kungsgatan

Kvarngatan

Kvarter Apollo 5 Österlånggatan 5-7

Kvarteret Glasmästaren

Kvarteret Katrinedal 11 Merkur

Kvarteret Renen vid Vennerbergsplatsen

Kvarter Simonsland Del 1

Kvarter Simonsland Del 2

Kvarter Simonsland Del 3

Kvarter Uranus Fabriksgatan 8

Källunga kyrka

L

Landala med Landalabron i förgrunden

Lilla Brogatan från Holmsgatan mot väster

Linvävariet i Dalsjöfors

Livet i staden

Lundgrens lottokö

Lövåsens såg (Fristad)

M

Mariedalsgatan mot söder

Milstenar

Molla kyrka

Mödrahemmet

Mölarps kvarn

N

Nedre delen av Skogsbackegatan mot Billdagsgatan

Norrby Långgata norrut från Alingsåsvägen

Norrby Långgata 1 Oscar Jacobson

Norrby Långgata

Norrby Långgata 1

Norrby Långgata 5

Norrby Långgata 6

Norrby Långgata 9

Norrby Långgata 13

Norrby Långgata 17

Norrbylånggata och Billdalsgatan

Norrby Långgata-Norrby Tvärgata vid Konsum

Norrby Tvärgata

Nya Linneindustrin AB Kyrkängsgatan

Nybroplan

Nybroplan med BT-huset

Nygatan när den gick ända upp till Kungsgatan

O

Olsfors kyrka

P

Park Hotell

Parkteatern

Predikerstolen i Rydboholms skogar

Prästabron i Bollebygd

R

Rinna stenbro Bollebygd

Rivningshysterin i Borås fortsätter

 Rydals kraftsstation Del 1

 Rydals kraftsstation Del 2

Rydboholms järnvägsstation

Rydboholms kraftstation Del 1

Rydboholms kraftstation Del 2

S

Sandwalls plats

Seglora kyrka

Seglora gamla kyrka

Sekelskiftet 1900

Siriushuset

Skaraborgsvägen 60

Sparregatan 2

Spetsfabriken i Gingri

Spetsfabrikens kraftverk i Gingri

Spårgatan norrut

Stadsfullmäktiges sammansättning

Stenbro vid Kule å vid Tå i Sandhult

Stenbro vid Kule å vid Tå i Sandhults bygdegård

Stenbro i Henå Bollebygds kommun

Stenbro i Hultafors

Stigens fabrik i Sandared

Stora Brogatan 28

Stora Brogatan från Västerbro

Swegmarks

Söderbro

Södra Torget

Södra Torget

T

Torggatan mot väster

Transformatorstationen vid Bockasjön

Trikåfabriken Elite

Trädgårdsmästarens bostad

Trästaden Del 1

Trästaden Del 2

Tullenstugan Del 1

Tullenstugan Del 2

U


V

Varför måsteman riva alla gamla hus i Borås

Varmbadhuset på Sven Eriksonsgatan

Villa Solbacken alias Rockborgen Del 1

Villa Solbacken alias Rockborgen Del 2

Viskadaksgatan med Apotekarens vattenfabrik

Viskastrandsgatan mot Esplanaden

Viskafors gummifabrik i Svaneholm

Viskafors kraftverk Del 1

Viskafors kraftverk Del 2

Vist kyrka Ulricehamn

Vy över Algots och Spåargatan

Vy över Västerbro och Viskan

Vy från Carolitornet

Vy från Gustav Adolfskyrkan

Vy från Röda Kvarn mot nuvarande Knalletorget

Vy över Ryavallen och Eiser Strump avd S

Vårgårda kvarn Del 1 (2)

Vårgårda kvarn Del 2 (2)

Vänga Kvarn Del 1

Vänga Kvarn Del 2

Västerbrogatan

Västgötagatan-Bohusgatan

Växthusen i Stadsparken

W

Wiskadals fabriker

Wolds bokhandel vid Hötorget

Y

Yxhammarsgatan

Å

Ålgården 1890-tal

Åhaga verkstäder

Ångcentralen

Åsbogatan

Ä

 

Ö

Österlånggatan

Österlånggatan mot söder

Österlånggatan norrut

Österlånggatan mot söder

Österlånggatan-Stora Brogatan

Österlånggatan-Yxhammarsgatan